Členstvom na portáli WebCoder súhlasíte s obsahom tejto stránky.
GDPR - Ochrana osobných údajov

Užívateľ, ktorý je fyzickou osobou, podpisom Zmluvy potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a emailová adresa (prípadne Dátum narodenia a Pohlavie) sú presné a pravdivé a dáva svoj súhlas v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) so zhromažďovaním, uchovávaním a spracúvaním osobných údajov Poskytovateľom a ich použitím na fakturačné účely, ako aj pre potreby vlastného marketingu Poskytovateľa, pre účely ponúkania Služieb, zasielania informácií o produktoch, a to aj elektronickými prostriedkami (e-mail). Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou poskytnutých osobných údajov.

Čo je GDPR?

GDPR (General Data Protection Regulation) alebo všeobecné nariadenie na ochranu osobných údajov. Ide o nariadenie Európskej únie, ktoré upravuje a nahrádza doterajší zákon o ochrane osobných údajov.
Ochrana fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov patrí medzi základné ľudské práva. Najdôležitejší je rešpekt súkromného a rodinného života či uchovávanie citlivých informácií o ostatných.

Akých prípadov sa zákon netýka?

  • Osobné údaje
  • Meno a priezvisko
  • Všeobecne ide o akúkoľvek informáciu, ktorá umožní rozpoznať konkrétneho človeka.

Ktoré údaje sa považujú za citlivé údaje?

Za citlivé údaje sa považujú všetky údaje vďaka ktorým sa dá zisťiť vaša poloha alebo ktoré umožnia spammerom či hackerom na vás útočiť.
Tieto údaje sú najmä: Emailová adresa, Telefónne číslo, Adresa a pod.
Akýkoľvek z týchto údajov nie je na našej webovej stránke prístupný verejnosti.

Ktoré údaje spracúvame my?

Pri registrácií sú žiadané osobné údaje: Meno, Priezvisko a Emailová adresa. Po registrácií si užívateľ môže dobrovoľne zadať aj vedľajšie údaje ako Dátum narodenia a Pohlavie pri čom môže nastaviť aby tieto údaje neboli zverejnené.
Registračný aj prihlasovací formulár je chránený SSL scriptom a REcaptcha scriptom. Užívateľské údaje sú uložené v zabezpečenej databáze na webhostingu.

Zodpovedná osoba

Zodpovedná osoba podľa GDPR má za úlohu dohliadať na ochranu osobných údajov, či už zákazníkov, pacientov, študentov alebo iných skupín osôb.
Váš obsah

Za akýkoľvek vámi zverejnený obsah ste zodpovedný.

Čo sa ráta za váš obsah?

Za váš obsah sa ráta všetko zverejnené z vašeho užívateľského prostredia (t.j. Prihlasovacie Údaje, Užívateľské údaje, Údaje tzv. projektov, Nahrané mediálne súbory a akékoľvek médiá na fóre).

Čo váš obsah nesmie obsahovať?

Vo vašom obsahu sa za žiadných podmienok nesmú nachádzať vaše prihlasovacie údaje, prihlasovacie alebo osobné údaje iných užívateľov bez povolenia, narážky, nadávky, krivé obvinenia, klamstvá či mediálne súbory nepatriace vám.

Za akékoľvek porušenie týchto podmienok

  • Na vás môže poškodená osoba či prevádzkovateľ spoločnosti podať trestné oznámenie.
  • Vám môže byť uhradená sankcia siahajúca do výšky 20 000 000 Eur alebo do výšky 2% z celkového ročného celosvetového obratu za predchádzajúce účtovné obdobie.Cookies

Čo sú to Cookies?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý je navštívenou webovou lokalitou uložený do vášho počítača. Pri budúcej návšteve rovnakej webovej lokality potom umožní použiť rovnaké predvoľby.
Dočasné súbory cookie alebo súbory cookie relácie sú vymazané po zatvorení okna webového prehľadávača.
Trvalé súbory cookie zostávajú uložené v počítači aj po zatvorení okna webového prehľadávača. Tieto súbory cookie potom môže čítať iba server, ktorý ich vytvoril.

V akej forme používame Cookies my?

Na našej webovej stránke sa s cookies môžete stretnút pri Prihlasovaní alebo samotnom akceptovaní cookies. Pri zaškrnutí políčka "Zapamätať si ma" vaše údaje v rozsahu email a heslo uložíme ako Cookies na 365 dní. Týmto spôsobom sa aj po odhlásení z webovej lokality či webového prehliadača viete bez problémov prihlásiť späť bez zadávania akýchkoľvek prihlasovacích údajov.